I. Případ ruského dluhu

Mapování politických a ekonomických vztahů od vzniku dluhu až po deblokaci a popis současných obchodních a politických aktivit zúčastněných osob.


(Obsah může být doplňován o další získané dokumenty z archivů, informace o vývoji soudních sporů apod. Editace textu bude označena.)1. část 

Obsah:

  • Historický kontext
  • RVHP, převoditelný rubl (XTR), MBHS, MIB
  • Legislativa 80. let, obchodní vztahy se SSSR, kategorizace úvěrů
  • Okolnosti vzniku úvěrové dohody se SSSR z 10. 11. 1989, charakter úvěru
  • Sametová revoluce
  • Obsah jednání během jednodenní návštěvy nového premiéra Mariána Čalfy a ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera v Moskvě dne 20. prosince 1989
  • Tlak na rychlý převod první tranše úvěru do 31. 12. 1989
  • Struktura ruského dluhu do konce roku 1989
  • Převod vládních úvěrů do správy Federálního ministerstva financí a do aktiv federace od 1. 1. 1990
  • Převody dalších dvou tranší úvěru v roce 1990
  • Krytí úvěru SBČS, dluh státu vůči Státní bance československé za rok 1990, přepočet úvěru na USD a československé koruny, vyrovnání kurzových rozdílů, dluhová služba
  • Státní závěrečný účet za rok 1990, řeč ministra financí Václava Klause ve Federálním shromáždění2. část 

Obsah:

  • Personální politika ministerstva financí po roce 1989, obcházení lustračního zákona
  • Výroční zprávy Státní banky československé za rok 1989, 1990 a 1991
  • Vykazování státního dluhu
  • Vývoj zahraničního obchodu se SSSR a následně Ruskou federací po roce 1989
  • Přechod na volně směnitelné měny
  • Zrušení RVHP3. část 

Obsah:

  • Uznání ruského dluhu a jeho přepočet na konvertibilní měnu
  • Mezivládní dohoda o uznání ruského dluhu a dodatky k této dohodě
  • Založení společnosti Falkon Capital
  • Zrušení dohody o vypořádání úvěru z 10. 11. 1989 v Dodatku č. 1  k Dohodě o uznání ruského dluhu z 21. 4. 1997 s podpisy ministra financí ČR Ivana Kočárníka a náměstka ministra financí Ruské federace A. L. Kudrina
  • Struktura deblokace ruského dluhu
  • Smlouvy státu s firmou Falkon Capital a dceřinými společnostmi
  • Obstrukce ministerstva financí při zveřejňování informací o transakcích státu spojených s ruským dluhem4. část

Text uvolníme registrovaným uživatelům dne 20. 3. 2023.

Obsah:

  • Svědectví z Ruska, ruská média informují o transakci
  • Postup deblokace, výtěžnost z deblokace pro Českou republiku
  • Stanovisko Ruské federace k vypořádání ruského dluhu
  • Vymáhání informací spolkem Observation post, soudní žaloby podané na ministerstvo financí ČR kvůli utajování informací o průběhu deblokační transakce5. část 

Text uvolníme registrovaným uživatelům dne 3. 4. 2023 a 17. 4. 2023.

Obsah:

  • Pohledávky státu za deblokátory
  • Obchodní aktivity deblokátorů v ČR a ve světě, struktura firem, personální obsazení a propojení
  • Zapojení politické reprezentace České republiky, samospráv a úředníků do obchodních transakcí spojených s kontroverzními deblokátory a podporou nepotismu a oligarchie a ruských zájmů
  • Prověřování transakcí policejními orgány
  • Vedení pohledávek za deblokátory ministerstvem financí
  • Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ve věci řízení pohledávek státem
  • Nezodpovězené otázky, na které by měl být demokratický právní stát schopen odpovědět

Fakta proti dezinformacím

Obsah zahrnující archiválie, zvukové záznamy, dokumenty a informace státních úřadů je zpřístupněn po přihlášení všem registrovaným podporovatelům spolku zde v odkazu.

Podpořit nás můžete poukázáním daru na č. účtu 2793773001/5500. 

Vaši podporu potřebujeme. Děkujeme.