FAKTA V KONTEXTU DOBY

Připravujeme: Téma I - Ruský dluh

  • Kam zmizely veřejné finance?
  • Co nevíme o utajovaných zákulisních obchodech státu?
  • Výpalné, sabotáž nebo korupce?
  • Jsme stále vazalové Ruska? 

Vznik významné části dluhu Sovětského svazu vůči ČSSR ve výši 1. 333. 333. 333 USD + úroky se datuje k 10. 11. 1989, pouhých sedm dní před vypuknutím Sametové revoluce. 

     

     V době, kdy se už v celé Evropě hroutil totalitní režim jako domeček   z karet, vláda Ladislava Adamce, který později vyjednával novou porevoluční vládu národního porozumění s Václavem Havlem, poskytla podle Sbírky mezinárodních smluv Sovětskému svazu, přesně týden před tím, než revoluce propukla naplno i v Československu, úvěr ve výši           1, 33 miliardy amerických dolarů. Celý dluh z dob Sovětského svazu tak činil  3, 7 mld. dolarů. 

     Doposud se nikdy nehovořilo o tom, proč jeho podstatná část vznikla v době revolučního kvasu v Evropě. Následný mechanismus deblokace celého ruského dluhu byl velmi složitý, pro Českou republiku nevýhodný a zejména je zčásti dodnes utajovaný. Kromě utajování dodatku č. 2         v utajovaném režimu "Vyhrazené" k deblokační dohodě z roku 1994, který popisuje princip ztrátového splácení dluhu prostřednictvím podezřelých privátních subjektů napojených na komunistické totalitní kádry a tajné služby, se objevil další problém.       

     Dohoda na úvěr ve výši 1, 33 mld. dolarů + úroky z revolučního období zmizela a není uvedena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tuto dohodu nemá ani ministerstvo zahraniční. Dohoda je zveřejněna na ukrajinském vládním webu, ovšem chybí údaje o tom, kdo dohodu podepsal a není přeložena do češtiny.

     V průběhu let 2019 - 2021 se podařilo vypátrat, co se v listopadu 1989 odehrálo. První text k bilancování Růžového pantera na téma ruského dluhu připravuje Iveta Jordanová, která spolek Růžový panter vedla po celou dobu jeho působení.

    

Právní podporu poskytuje advokátní kancelář Mazel partneři, s. r. o. Děkujeme.