Spolek Růžový panter se zabýval v letech 2002 - 2017 bezpečnostní agendou, zejména problematikou korupce.

V současné době připravujeme zveřejnění archivních dat. Informace jsou zveřejňovány postupně a doplňovány o komentář.

Observation post

Observation post je neformální think tank, komunita sdružující osoby z prostředí odborné veřejnosti zajímající se o globální bezpečnostní agendu.

 O webu:
     Obsah webu je doplňován postupně. Obsah webu vychází z projektů a kauz, kterými se v minulosti zabýval spolek Růžový panter. Dokumenty, články, úřední listiny, výpovědi shromážděné v období let 2002 - 2017 jsou doplňovány o komentář, aby se mohl čtenář v obsahu co nejlépe orientovat. Články nebudou řazeny striktně chronologicky, ale spíše s ohledem na kontext klíčových témat. Právě souvislosti, které mnohdy v nepřeberném množství kauz, projektů, skandálů, mohou veřejnosti uniknout,  jsou pro tento archivní web nejdůležitější.     
     Část archivních podkladů byla zpracována již v předešlých letech z finančních prostředků soukromých dárců (třídění, převádění dokumentů do elektronické podoby). Nyní je web tvořen prostřednictvím služby dobrovolníků. Náklady na technické zabezpečení uhradilo několik přátel, tato částka nepřesáhla 10.000 Kč.
     Prosíme o trpělivost. Všichni máme svá občanská povolání, rodinu, povinnosti. Snažíme se zpracovávat archiv Růžového pantera tak rychle, jak nám síly a čas dovolí. Děkujeme.