Archivní web spolku Růžový panter 

Zveme vás z kavárny do nálevny

Spolek Růžový panter se zabýval v letech 2002 - 2017 bezpečnostní agendou, zejména problematikou korupce.

V současné době připravujeme zveřejnění archivních dat. Informace jsou zveřejňovány postupně a doplňovány o komentář.

Observation post


Observation post je neformální think tank, komunita sdružující odbornou veřejnost zajímající se o globální bezpečnostní agendu.


 O webu:

          Obsah webu je doplňován postupně. Vychází z projektů a kauz, kterými se v minulosti zabýval spolek Růžový panter. Dokumenty, články, úřední listiny, výpovědi, shromážděné v období let 2002 - 2021, jsou doplňovány o komentář, aby se mohl čtenář v obsahu co nejlépe orientovat. Články nebudou řazeny chronologicky, ale spíše s ohledem na kontext klíčových témat. Právě souvislosti, které mnohdy mohou v nepřeberném množství kauz, projektů, skandálů, veřejnosti uniknout, jsou pro tento archivní web nejdůležitější.