Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Pátek 22. února 2019   LinkedIn facebook
 

Zákon o volbě prezidenta České republiky

Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a ústavního nálezu Ústavního soudu požadujeme změnu zákona o volbě prezidenta republiky v souladu
s Článkem 22 Listiny základních práv a svobod

Článek 22 - Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Nejvyšší správní soud i Ústavní soud konstatovaly, že právní úprava vedení kampaně, včetně jejího financování a kontroly, je ve srovnání s právem v zemích EU velmi obecná a kusá.

Je proto v zájmu všech svobodně a demokraticky smýšlejících občanů apelovat na přijetí
takové právní úpravy, která bude voličům poskytovat záruky konání skutečně svobodných prezidentských voleb.

Zákon o volbě prezidenta republiky musí svým smyslem a obsahem naplnit čl. 22 Listiny. Rozsah a obsah kampaně, financování, kontrola tohoto financování a sankce za porušení zákona, musí být jasně vymezeny. Stávající prázdná místa v zákoně by mohla vést v budoucnu k ještě drastičtějšímu prohloubení principu, na kterém stávající prezident zajistil své volební vítězství. Peníze, jejichž původ a množství neodpovídají zákonným požadavkům, šíření xenofobních a lživých informací, načasování nezákonných inzerátů bez možnosti účinné obrany, to vše bez vymahatelných sankcí, nejsou pravidla pro svobodnou volební soutěž. Účelově sestavený zákon, který dokonce dává prostor k uplatnění povolebního „politického kartelu“ už jenom např. tím, že na nezákonné financování kampaně má nyní možnost podat stížnost pouze uznaný kandidát, nikoli každý volič, podporuje přesně ty principy, které jdou vstříc rozmáhání extrémismu, populismu, kabinetního politikaření, skrytému klientelismu a posilování neprůhledných politicko-ekonomických struktur.

Vyzýváme všechny voliče, kterým nejsou lhostejné principy svobodného a demokratického rozhodování ve volbách, aby podpořili petici, kterou organizace Růžový panter zveřejnění zde, na svém webu, do konce května.

Petice bude požadovat, aby se zákonodárci zavázali přijmout novelu zákona o volbě prezidenta republiky ve znění, které bude garantovat zejména:

  • povinnost časově ohraničit volební kampaň
  • přísné sankce pro subjekty, zejména média, které zveřejní inzerci související s kampaní bez uvedení zadavatele
  • možnost pro každého voliče podat stížnost na nezákonné financování volební kampaně
  • zákaz financovat kampaň mimo volební tým kandidátů, neboť opačným způsobem není možné garantovat dodržení finančních limitů pro kampaň
  • specifikace nejasných nekonkrétních položek, které umožňují manipulaci s cenami a financováním kampaně
  • vymezení subjektů, které mohou financovat volební kampaň kandidátů
  • uložení povinnosti hospodařit pouze s prostředky na transparentním účtu, které byly shromážděny do skončení volební kampaně
  • vyvození jednoznačné odpovědnosti za porušení zákona
  • přísné sankce za porušení zákona v oblasti financování kampaně
  • snížení potřebného počtu ověřených podpisů podporovatelů kandidátů

Petici může podpořit každý volič vyplněním formuláře, čímž bude jeho podpis připojen do seznamu podporovatelů petice. Z organizačních důvodů zajišťujeme tento druh podpory petice. Petice, která bude splňovat formální zákonné požadavky, bude předána spolu s podpisy podporovatelů, příslušným parlamentním orgánům, které mají zákonnou povinnost se do 30 dnů k petici vyjádřit. Časové ohraničení sběru podpisů podporovatelů bude zveřejněno souběžně s peticí.

Formulaci požadavků na změnu zákona, resp. znění petice chceme co nejvíce otevřít veřejnosti, zejména odborné. Proto nyní může každý občan vznést svůj odůvodněný návrh e-mailem na adresu: info@ruzovypanter.cz. Do předmětu zprávy uveďte „petice - zákon o volbě prezidenta“. Přijměte prosím s pochopením, že není v našich silách odpovídat zvlášť na všechny zprávy. S návrhy veřejnosti však budeme pracovat a relevantní návrhy do znění petice vložíme.

V případě, že budete chtít finančně podpořit naší další práci v této věci, je stále platný přiřazený variabilní symbol 382013.

Děkujeme za projevenou důvěru i pomoc při hájení veřejného zájmu.

Svým podpisem vyjadřuji podporu petice za změnu
zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky.

příjmení a jméno, titul:
datum narození:
e-mail:
trvale bytem: ulice:
město/obec:
PSČ:
stát:
  Potvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé
  kontrolní kód
Dne 22.02.2019
Podporu může vyjádřit každá osoba zapsaná v seznamu voličů, bez ohledu na to,
jestli využila svého práva volit nebo ne.

Z kapacitních důvodů nemůžeme opravovat chyby způsobené nepozorností podporovatele. Proto prosím své údaje před odesláním pečlivě zkontrolujte (obzvlášť e-mail)! Podpisy s neplatnými e-mailovými adresami a nesmyslnými údaji jsou vyřazovány.

Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko "PODEPSAT". Poté se zobrazí vaše jméno v seznamu podporovatelů.
Ostatní údaje zůstanou skryty a budou předány pouze orgánům Parlamentu jako příloha petice.

E-mailem obdržíte potvrzení o zařazení mezi podporovatele a také instrukce jak případně můžete do doby podání petice svůj podpis odvolat. Případné odvolání vašeho podpisu je nevratné.

Podporu vyjádřilo 63 osob

Jana Franková • Fabián Michal • Červinková Jana • Jaroslav Halfar Ing. • Reitingerová Petra • Reitinger Luboš • Rodilý Demokrat, RNDr. • Mazna Petr, RNDr • Klener Jan Nepomuk • Růžička Vlastimil, RNDr. • Jindřich Hrnčíř • Vokoun Martin DiS • Aberl Tomáš, Bc • Monika Segeťová • Pořízka Lubomír • Soudský Vladimír • Kratoška Martin, Ing. • KOHOUT OLDŘICH • Pokorný Josef • Lukáš Resl, Ing. • Jurenková Ivana BBA • Buřilová Jana,Ing. • Petr Beránek • Martíének Jaroslav, Ing • Vadas Martin, Mgr. • Glaser Bedřich • Nistorová Dušana • Jasan Zoubek • Irena Zoubková • Švihlíková Jarmila • Lusk Rudolf • Dana Václavková • Rott Ondřej, Ing • Říha Petr • Vítová Kateřina, Mgr.et Mgr. • Hatiarová Danuška • Kocychová Svatava, MgA. • Dlouhá Radana • Kubizňáková Ilona, Ing. • Vlková Jana • Kadlec Jan, Ing • Slavíková Hana • Sikorský Jurij, Ing. • Martina Paulová • Bregant Michal PhDr. • Bregantová Polana, PhDr. • Kojetínská Lucie, Ing. • Achrerová Alena • Votavova Věra • Votava Pavel • Bečka Dominik • Vaněk Ladislav • Toman Eduard, Ing. • Sikorská Olga, Ing. • Tomsa Tomáš • Žiška Jiří, Ing. • Lochmanová Helena, Bc. • JAN STANĚK • Michel Filip • Charlotte Rudolfová • Tomíšek Petr • Cukrová Markéta, Mgr • Lacinová Karolína