Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Úterý 26. března 2019   LinkedIn facebook
 
Nevládní nezisková organizace Růžový panter

je registrována pod identifikačním číslem 26595559 jako spolek zabývající se korupcí ve veřejné správě. Působnost organizace je vymezena zákonem a platnými stanovami. Organizace byla založena dne 24. května 2002.

Organizace kontinuálně sleduje korupční prostor ve veřejné správě zahrnující zejména klientelistické vztahy, státní dotace přidělované neprůhledným způsobem firmám s neznámými vlastníky a veřejné zakázky. Organizace se dále zaměřuje na vymáhání informací, které musí být ze zákona veřejné, problematiku státních a evropských dotací a analyzování precedentních kauz, které demonstrují selhání výkonu státní správy. Zajímá se o bezpečnostní problematiku, zejména legislativu v oblasti utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a Národní bezpečnostní úřad. Organizace se angažovala ve Sdružení místních samospráv České republiky.

Organizace je financována zejména z darů veřejnosti, sponzorských darů firem a částečně grantů. Organizace principiálně odmítá být příjemcem státních grantů z důvodu střetu zájmů.


Organizace nemá žádné stálé zaměstnance.

Prioritou organizace je působit kontinuálně, disponovat kvalifikovaným a zkušeným týmem odborníků, udržovat styky s médii, rozšiřovat tým a snažit se zajistit financování své činnosti tak, aby nedošlo ke střetu zájmů.


Kontakt:
info@ruzovypanter.cz
Naše VIZE:

Spoluvytváření společnosti, ve které každý občan nalézá oporu v principu právní jistoty, ve které předvídatelnost postupů orgánů veřejné moci je přijímána jako jeden z důležitých pilířů demokratického právního státu a ve které není místo pro zneužívání moci a svévoli v rozhodování.
Co je náš cíl:

Posílení občanských kompetencí v demokratickém právním státě
Veřejné finance pod veřejnou kontrolou
Veřejná správa fungující pro veřejnost
Veřejné informace přístupné veřejnosti
Vymahatelnost práva
Zodpovědný přístup státu k bezpečnostní agenděOrganizace Růžový panter ctí bez výhrad své cíle a poslání a zásadně neobchoduje s informacemi.


Organizace se při úvahách o vhodném názvu inspirovala sérií filmů, ve kterých hlavní hrdina inspektor Clouseau, není schopen řešit svůj úkol dopadnout pachatele, který odcizil vzácný diamant Růžový panter. Růžový panter je rovněž přezdívka pro výkonné armádní bojové vozidlo určené do vyprahlé pouště, které disponuje výbornou pancéřovou ochranou. Organizace Růžový panter zastává názor, že absurdita obsažená v samotném jejím názvu vhodně odráží vážnost situace a tvrdou realitu českého korupčního prostředí.

Růžový panter © 2002 - 2017