Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Úterý 26. března 2019   LinkedIn facebook
 
Aktuální sdělení: • Zisky z veřejných zakázek stále končí v podezřelých firmách v zahraničí. ... více• Protikorupční organizace Růžový panter vymohla po čtyřech letech právní pře informace České obchodní inspekce o závěrech prováděných kontrol. ... více• Skrytý vliv bývalého poslance Tomáše Úlehly v prostředí českého byznysu vzbuzuje další podezření. ... více• Svědek v kauze CASA armádní pilot pplk. Karel Daňhel organizaci popsal během schůzky svůj kontakt s osobami z policejního prezidia, kteří ho podle jeho vlastních slov řídí a poskytují mu ochranu. Karel Daňhel během hovoru nevyloučil spojení těchto osob s BIS. Organizace pořídila ze schůzky záznam bez vědomí pplk. Daňhela a rozhodla o mimořádném uvolnění těchto informací z důvodu zřejmého veřejného zájmu. ... více
• Zpráva s fotodokumentací z odborné stáže v USA, zaměřené na problematiku korupce a transparentnosti veřejné správy, které se ve dnech 21. 1. - 11. 2 .2012 zúčastnila ředitelka organizace Růžový panter Iveta Jordanová, je k dispozici v odkazu "Podpůrné projekty". Cenné poznatky a zkušenosti organizace využívá v rámci svých aktivit a projektů.
• Ministerstvo financí opět odmítlo vydat smlouvy s firmou Falkon Capital o deblokaci ruského dluhu.
• Organizace Růžový panter zahájila projekt "Odškodňování za nezákonné úřední postupy v oblasti správního práva". Organizace v rámci projektu podporuje občany, kterým byla způsobena újma nezákonným rozhodnutím správního orgánu a bezplatně jim poskytuje odbornou právní pomoc. Organizace se rovněž zajímá o regresní vymáhání škody ze strany státu směrem k odpovědným osobám, které škodu způsobily. ... více
• Ministerstvo průmyslu a obchodu žádá naší organizaci o mimosoudní řešení sporu ohledně České obchodní inspekce.
• Organizace Růžový panter se zabývá hospodařením Správy účelových zařízení ČVUT, zajímá se mj. o neprůhledné zakázky a finance ze státních dotací a od studentů ČVUT.
• Zahájili jsme nový projekt zaměřený na financování politických stran.
• Pokračujeme v projektu o dotační politice státu.
• Organizace Růžový panter připravuje připomínkovou studii k připravované novele zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.
• Zahájili jsme průzkum, proč se parlamentní politici zdráhají zrušit anonymní akcie na majitele.
Projekty
 Aktuální projekty 
 1. Systémová korupce 
 01. Hospodaření státu 
 01.01 Deblokace ruského dluhu 
 01.02 Správa účelových zařízení ČVUT (SÚZ ČVUT) 
 01.03 MF ČR, promíjení sankcí 
 02. Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti 
 Dokumenty veřejné správy 
 Monitoring 
 Studie - v přípravě 
 Tiskové zprávy 
 03. Financování politických stran 
 03.01 Status 
 03.02 Dokumenty  
 03.03 Monitoring 
 04. Transparentní dotace  
 04.1 Status 
 04.2 Tiskové zprávy, konference, korespondence 
 4.2.1 TK, 10.5.2010, Americké centrum, pozvánka, fotografie 
 4.2.2 Korespondence s premiérem 
 04.3 Studie  
 04.4 Monitoring 
 04.5 Vymáhané dokumenty veřejné správy 
 05. Problematika lobbingu 
 06. Újma při nezákonných postupech státu, odškodnění občanům 
 07. Problematika anonymních akcií 
 08. Bezpečnostní politika 
 Ministerstvo obrany 
 NBÚ - 1. část mise 
 NBÚ - 2. část mise  
 09. Veřejně přístupné informace (VPI) 
 09.01 Česká obchodní inspekce (ČOI) 
 09.02 Ministerstvo obrany 
 09.03 Ministerstvo financí 
 09.04 MŠMT 
 09.05 Poslanecká sněmovna  
 09.06 Ministerstvo zdravotnictví 
 2. Průzkumy, výzkum 
 01. Průzkumy 
 02. Výzkum 
 3. Podpůrné projekty 
 Odborná stáž v USA 2012, Anti-Corruption and Transparency 
 4. Spolupráce 
 4.01 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
 4.02 Senát Parlamentu ČR 
 4.02.01 Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 
 4.02.01.01 Problematika NBÚ 
 4.02.01.02 Vesmírný program, projekt Galileo 
 4.03 Odbor bezpečnostní politiky ministerstva vnitra 
 5. Informace pro partnery 


Zabalit vše