Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Pátek 21. září 2018   LinkedIn facebook
 
Organizace děkuje všem, kteří ji podporují.

Žádosti o vystavení darovací smlouvy prosím zasílejte na adresu: info@ruzovypanter.cz
Darovací smlouvy organizace vystavuje od výše daru Kč 2.000.

Organizace se zavazuje, že všechny finanční dary použije na podporu činnosti sdružení, financování projektů a právních sporů. Dárce bere zasláním finančního příspěvku na vědomí, že si nemůže činit nároky na ovlivňování zaměření činnosti organizace.
Z finančních darů veřejnosti hradíme nejnutnější provozní výdaje.