Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
Protikorupční organizace Růžový panter vymohla po čtyřech letech právní pře informace České obchodní inspekce o závěrech prováděných kontrol.
Organizace je přesvědčena, že tento spor má velký význam z důvodu vzniku závazného judikátu, který zavazuje ČOI poskytovat všechny informace o kontrolách, které nepodléhají utajení ze zákona, na které se nevztahuje zvláštní předpis (zvláštní předpis však není zákon o obecné bezpečnosti výrobků, jak uvedl soud) a které vznikly vlastní dozorovou činností ČOI.Veškeré dokumenty ke sporu jsou umístěny zde na webu v odkazu "Projekty".