Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
Svědek v kauze CASA armádní pilot pplk. Karel Daňhel organizaci popsal během schůzky svůj kontakt s osobami z policejního prezidia, kteří ho podle jeho vlastních slov řídí a poskytují mu ochranu. Karel Daňhel během hovoru nevyloučil spojení těchto osob s BIS. Organizace pořídila ze schůzky záznam bez vědomí pplk. Daňhela a rozhodla o mimořádném uvolnění těchto informací z důvodu zřejmého veřejného zájmu.
Šetření podezření z korupce Karla Daňhela spěje do ztracena, nikdo se nepozastavuje nad tím, že už jenom finanční půjčky armádního důstojníka od obchodních partnerů ministerstva obrany mohou být neoprávněnou výhodou, kterou lze podle trestního zákona považovat za úplatek. Tvrzení poslanců, kteří se seznámili s odposlechy Karla Daňhela, že Omnipol měl pravidelně armádního pilota vyplácet, nikdo neřeší. Na veřejnosti se postupně účelově objevují přepisy částí kompromitujících odposlechů Vojenského zpravodajství, z těchto materiálů ovšem jednoznačně nevyplývá, že by Omnipol korumpoval pilota Daňhela. Průběh dává tušit, že je veřejné mínění manipulováno vyvíjející se hrou tajných služeb. Stručná zpráva k případu zde, podrobná zpráva a záznamy jsou k dispozi uživatelům po přihlášení v odkazu Projekty, ve složce Kauza armádního pilota pplk. Karla Daňhela.
Stručně k případu:
Svědek v kauze CASA armádní pilot pplk. Karel Daňhel organizaci popsal během schůzky svůj kontakt s osobami z policejního prezidia, kteří ho podle jeho vlastních slov řídí a poskytují mu ochranu. Karel Daňhel během hovoru nevyloučil spojení těchto osob s BIS. Organizace pořídila ze schůzky záznam bez vědomí pplk. Daňhela a rozhodla o mimořádném uvolnění těchto informací z důvodu zřejmého veřejného zájmu. Šetření podezření z korupce Karla Daňhela spěje do ztracena, nikdo se nepozastavuje nad tím, že už jenom finanční půjčky armádního důstojníka od obchodních partnerů ministerstva obrany mohou být neoprávněnou výhodou, kterou lze podle trestního zákona považovat za úplatek. Tvrzením poslanců, kteří se seznámili s odposlechy Karla Daňhela, že Omnipol měl pravidelně armádního pilota vyplácet, se nikdo nezabývá. Na veřejnosti se postupně účelově objevují přepisy vybraných části kompromitujících odposlechů Vojenského zpravodajství, z těchto materiálů ovšem jednoznačně nevyplývá, že by Omnipol korumpoval pilota Daňhela. Odposlechy ale ukazují na velmi podezřelou komunikaci mezi Karlem Daňhelem a některými zbrojaři, kterou pplk. Daňhel nedokázal vysvětlit. Odposlechy však byly pořízeny Vojenským zpravodajstvím a proto je nelze použít v trestním řízení. Vojenská policie, která případ šetřila nejdéle, vlastní důkazní materiál zajištěn nemá. Průběh dává tušit, že je veřejné mínění manipulováno vyvíjející se hrou tajných služeb. Není známo, zda-li si kontrolní orgány vyžádaly kompletní materiál Vojenského zpravodajství a zda-li by byl vůbec ředitelem VZ vydán.
Je zjevné, že prokázané chování pplk. Daňhela ohledně jeho vztahů se zbrojaři, je minimálně na hraně zákona. Pokud by policie jeho chování označila za korupční, stejnou odpovědnost by musela nést i druhá strana. Tedy mimo jiné, i některé osoby blízké firmě Omnipol a další.
Pplk. Karel Daňhel jako respektovaný expert na Generálním štábu celý projekt CASA řídil, což z neznámých příčin nikdy v médiích nezaznělo. Právě v této době došlo k jeho sblížení se společností Omnipol. Původně se stavěl proti nákupu letounů CASA a prosazoval pořízení výhodnějších a pro armádu perspektivnějších konkurenčních Spartanů. Poté byl jako odborník postaven do čela týmu, který zakoupená letadla CASA přebíral a vedl vojskové testování. Jako svědek může být policii užitečný díky svému vhledu do problematiky řízení projektu CASA. Kvůli vlastní neopatrnosti a neuváženému korupčnímu chování se však dostal do hledáčku Vojenského zpravodajství a letos v létě přišel o bezpečnostní prověrku. Své pochybení neuznal a prostřednictvím manipulace s veřejným míněním se snažil postavit do role odvážného klíčového svědka, kterému usiluje o dobrou pověst Vojenské zpravodajství, aby zpochybnilo váhu jeho svědecké výpovědi v kauze CASA. Na pořízení letounů měl totiž vliv také blízký kamarád bývalého ředitele VZ Martin Barták. Postupně však vyšlo najevo, že VZ sledovalo Karla Daňhela oprávněně, ačkoli na druhou stranu je vhodné zamyslet se také nad tím, proč věnovalo tak výraznou pozornost jeho osobě a několika desítkám dalších podobných případů a nezabývá se mnohem problematičtějšími a významnějšími korupčními případy, např. předraženými nákupy zbraní a armádní techniky. V posledních měsících Karel Daňhel hovořil o tom, že jeho jednání do určité míry řídí blíže neurčená skupina osob, ze které je nám znám Stanislav Horáček, zaměstnanec policejního prezidia. Karel Daňhel na schůzce popsal, jakým způsobem dochází k údajným operativním akcím a uvedl, že mu tato skupina osob poskytuje ochranu. Zároveň nevyloučil propojení těchto osob s BIS. Vzhledem k postupně zveřejňovaným odposlechům a zákulisním informacím vyvstávají pochybnosti, do jaké míry je chování Karla Daňhela objektivní a nezištné a na druhou stranu, proč vůbec existuje potřeba poskytovat mu jakousi ochranu. Policie Karla Daňhela již vyslechla, není zřejmý důvod, proč by měl požívat jakési zvláštní ochrany pracovníků policejního prezidia. Domníváme se, že vzhledem k tomu, že část korupční aféry je vyšetřována policií a jiné části nikoli, může docházet k záměrné manipulaci a nezákonnému zvýhodňování některých zájmových skupin. Alespoň výsledky práce státních složek tomu nasvědčují. Proto organizace připravuje podání podnětu k prověření jednání tajných služeb a zmíněných státních zaměstnanců státním zastupitelstvím. Naše organizace má podezření, že došlo ke zneužití operativní techniky a ovlivňování korupčních kauz (viz záznamy).
Karel Daňhel, po celou dobu, kdy komunikoval s naší organizací, se snažil emotivním způsobem ovlivňovat mediální výstupy a následný mediální obraz své osoby a svým přístupem se pokusil zneužít našeho zájmu o jeho případ účelovými tvrzeními, která se mnohdy nezakládala na pravdě, což můžeme doložit poštou a zprávami. Zmatená komunikace Karla Daňhela vyvolává podezření, že je ve spojení také s některými politickými kruhy. Informace o této části případu organizace předává státnímu zastupitelství. Další zjištění organizace zveřejňuje v podrobné zprávě a tu část informací, jejichž zveřejnění by mohlo mít negativní vliv na šetření, předá státnímu zastupitelství.